Het landelijke actieprogramma Kansrijke Start heeft als doel om meer kinderen een gezonde start te bieden. Er is met name aandacht voor kinderen die geboren worden in een kwetsbaar gezin. RIVM heeft in beeld gebracht in hoeverre gemeenten de afgelopen twee jaar activiteiten hebben ontwikkeld en hoe de gezondheid van kinderen zich ontwikkelt.