Het RIVM volgt de invoering van verschillende (actie)programma’s van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) die te maken hebben met zwangerschap en geboorte. Op deze pagina’s is informatie te vinden over de taken van het RIVM, publicaties en onderzoek op dit thema.

De onderwerpen van de programma’s die we volgen zijn heel verschillend. Van (voorkomen van) onbedoelde zwangerschappen, ondersteuning van (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie tot passende bekostiging in de geboortezorg. De monitors hebben gemeen dat veel gegevens uit de DIAPER dataset komen.

Kansrijke Start
Kansrijke start, kindje staat op tenen

Kansrijke Start

Onbedoelde zwangerschappen
Onbedoelde zwangerschappen

Onbedoelde zwangerschappen

Integrale bekostiging van de geboortezorg
Passende bekostiging geboortezorg

Passende bekostiging van de geboortezorg