Het RIVM volgt de ontwikkeling van verschillende (actie)programma’s van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) die te maken hebben met zwangerschap en geboorte. Ook brengen we organisaties en gegevens bij elkaar om deze gegevens in samenhang te duiden. Daarmee krijgen we samen steeds meer kennis over het verloop van zwangerschap en geboorte en de ontwikkeling van jonge kinderen in Nederland. Op deze pagina’s is informatie te vinden over de taken van het RIVM, publicaties en onderzoek op dit thema.

De onderwerpen die we volgen (monitoren) zijn heel verschillend, zoals het voorkomen van en hulp bij onbedoelde en/of ongewenste zwangerschappen en ondersteuning van (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie. Ook werken we aan andere ontwikkelingen in het werkveld, zoals een passende bekostiging in de geboortezorg en een gezamenlijke, goede duiding van gegevens.

De monitors hebben gemeen dat veel gegevens uit dezelfde databron komen, de DIAPER-dataset.

Kansrijke Start
Kansrijke start, kindje staat op tenen

Kansrijke Start

Onbedoelde zwangerschappen
Onbedoelde zwangerschappen

Onbedoelde zwangerschappen

Integrale bekostiging van de geboortezorg
Passende bekostiging geboortezorg

Passende bekostiging van de geboortezorg