Regelmatig worden vrouwen onbedoeld zwanger, bijvoorbeeld doordat voorbehoedsmiddelen niet genoeg beschermen. De keuze om de zwangerschap uit te dragen of af te breken nemen vrouwen vaak zelf met steun van de partner of van mensen in hun omgeving. Ook zorgverleners zoals verloskundigen bieden steun bij de keuze.

Gerelateerde onderwerpen


  • Monitoren zwangerschap en geboorte

    Het RIVM volgt de ontwikkeling van verschillende (actie)programma’s van het ministerie van VWS die te maken hebben met zwangerschap en geboorte. Ook brengen we organisaties en gegevens bij elkaar om deze gegevens in samenhang te duiden. Daarmee krijgen we samen steeds meer kennis over het verloop van zwangerschap en geboorte en de ontwikkeling van jonge kinderen in Nederland. Op deze pagina’s is informatie te vinden over de taken van het RIVM, publicaties en onderzoek op dit thema.