Provincie Utrecht, diverse ministeries, gemeenten Utrecht, Zeist, Nieuwegein en Amersfoort, het RIVM, de Universiteit Utrecht en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) regio Utrecht, trekken als Regio Deal partners vanaf 2021 vier jaar lang samen op om aan Vitale Wijken te werken. Het doel is leefbare, veilige en gezonde wijken met gelijke kansen voor iedereen.

Gerelateerde onderwerpen


  • Gezonde Stad

    Binnen het RIVM-programma Healthy Urban Living, oftewel een Gezonde Stad, wordt kennis over gezond leven in een gezonde leefomgeving ingezet voor vragen uit de praktijk. Het doel van het onderzoek is meer grip te krijgen op wat professionals uit verschillende domeinen onder een 'gezonde stad' verstaan.