In deze memo (d.d. 12 mei 2021) gaan we in op de volgende vragen:

  • In hoeverre is de verwachting dat laagrisicogroepen de maatregelen minder goed gaan naleven naarmate de vaccinatiegraad stijgt?
  • Welke factoren zijn van invloed lagere naleving van maatregelen onder laagrisicogroepen, in relatie tot een stijgende vaccinatiegraad?