In Nederland werken steeds meer zorg- en welzijnsprofessionals en/of organisaties samen in zogeheten netwerken integrale ouderenzorg. Hierin bieden zij een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning, inclusief welzijnsactiviteiten, aan voor ouderen die thuis wonen. Het RIVM heeft onderzocht welke ervaringen ouderen en mantelzorgers hebben met de samenwerking tussen verschillende zorgpartijen waarmee ze te maken hebben, wat zij belangrijk vinden aan de zorg in het algemeen, en welke aspecten en uitkomsten van samenwerking zij waarderen. 

Meer informatie staat op de pagina: In kaart brengen netwerken integrale ouderenzorg.

Gerelateerde onderwerpen


  • Zorg

    Het RIVM wil eraan bijdragen dat mensen langer en gezonder leven en aan de samenleving kunnen deelnemen. Hierbij kijkt het RIVM steeds meer vanuit een breed perspectief naar gezondheid. Daarbij kijken we hoe preventie, zorg en ondersteuning in samenhang kunnen worden georganiseerd. Het RIVM brengt de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van het zorgsysteem in Nederland in kaart en biedt handvatten voor preventie.