In Nederland werken steeds meer zorg- en welzijnsprofessionals en/of organisaties samen in zogeheten netwerken integrale ouderenzorg. Hierin bieden zij een samenhangend aanbod van zorg en ondersteuning, inclusief welzijnsactiviteiten, aan voor ouderen die thuis wonen. Het RIVM heeft onderzocht welke ervaringen ouderen en mantelzorgers hebben met de samenwerking tussen verschillende zorgpartijen waarmee ze te maken hebben, wat zij belangrijk vinden aan de zorg in het algemeen, en welke aspecten en uitkomsten van samenwerking zij waarderen. 

Meer informatie staat op de pagina: In kaart brengen netwerken integrale ouderenzorg.