Nieuwsbrief Volksgezondheid en Zorg | januari 2017