In dit document vindt u een opsomming van alle normen uit de hygiënerichtlijn voor COA Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) kleinschalige woonvoorzieningen voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (RGO2). De paragraafnummering komt overeen met de nummering in de richtlijn. U kunt deze normenlijst gebruiken om een checklist te maken die past bij uw situatie. Let wel, de normen dienen inhoudelijk hetzelfde te blijven om te voldoen aan de hygiënerichtlijn.