Notitie implementatie van de EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit) som-TWI PFAS Per- en polyfluoralkylstoffen (Per- en polyfluoralkylstoffen).
RIVM - Finaal 7 april 2021

Samenvatting:
De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe gezondheidskundige grenswaarde afgeleid voor PFAS in voedsel. Deze waarde is lager dan eerder gebruikte waarden en biedt daarmee meer bescherming. De grenswaarde wordt uitgedrukt in een zogenoemde Tolereerbare Wekelijkse Inname, TWI. EFSA maakte gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de mogelijke gezondheidseffecten door blootstelling aan PFAS. Het RIVM gaat de nieuwe gezondheidskundige grenswaarde van EFSA gebruiken voor risicobeoordelingen en het afleiden van risicogrenzen voor deze groep stoffen.

 

Engelse versie / English version: Memorandum on the implementation of the EFSA sum TWI of PFASs