Deze bijlage beschrijft de vragen die de regio’s hebben t.a.v. de specifieke bouwstenen die van belang zijn om de beweging Juiste Zorg op de Juiste Plek verder te kunnen brengen: verbetercyclus, samenwerking, inwonerparticipatie, kwetsbare groepen, bekostiging & financiering.