Het RIVM heeft meldingen en analyseresultaten verzameld betreffende de illegale import van geneesmiddelen en de gezondheidsschade door het gebruik van illegale geneesmiddelen voor 2019. Meldingen van illegale import van geneesmiddelen zijn aangeleverd door de Douane. Daarnaast zijn resultaten ontvangen van laboratoriumanalyses van illegale geneesmiddelen door het Douanelaboratorium. Ook is het rapport van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum ( NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht))) geraadpleegd met daarin alle meldingen aangaande illegale geneesmiddelen in 2019. Daarnaast zijn er op het RIVM monsters van Bijwerkingencentrum Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen) en het NVIC  geanalyseerd op de aanwezigheid van farmacologisch actieve stoffen. Meldingen van de Douane vormen een belangrijke bron van informatie en worden daarom gebruikt als een basis voor het signaleren van mogelijk  trends in illegale geneesmiddelen. Een melding kan een enkele tablet betreffen maar ook een grote partij geneesmiddelen.