Namens het kabinet heeft het programma DG directeur-generaal (directeur-generaal) Covid-19 de planbureaus en het RIVM gevraagd een reflectie te geven op een referentiekader dat zij ontwikkelen. Dit referentiekader kan behulpzaam zijn bij keuzes over maatregelen tijdens de coronacrisis. Het RIVM en de planbureaus hebben ieder een eigen reactie gegeven en deze gezamenlijk aangeboden.