In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van fijn stof (PM10 fijnstof (fijnstof)) voor het jaar 2025 behorende bij de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)/GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland (Grootschalige Depositiekaarten Nederland)-rapportage 2018. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.