Poster BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen) en belang van infectiepreventie in het publieke domein