Deze presentatie maakt deel uit van de webinar voor zorgprofessionals die werd gehouden op 13 januari 2021.