PREZIES PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance (PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) Prevalentieonderzoek 2021 basisziekenhuizen, thema urethrakatheter