Deze referentiecijfers bevatten de resultaten van de surveillance van Postoperatieve wondinfecties over de periode 2013 tot en met 2017.