Het document ‘Prioritering ademhalingsbeschermingsmaskers voor COVID-19’ is 2 april 2020 als bijlage bij de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijn COVID-19 geplaatst (https://lci.rivm.nl/prioritering-ademhalingsbeschermingsmaskers-voor-covid-19). Op 24 juni is de tekst vervangen door een doorlink naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/zorg/beschermingsmiddelen.  De pdf betreft de eerste versie van de bijlage van 2 april 2020.