Beschrijving procedure alternatieve rekenpakketten v2.1.