Elk jaar is vanuit het RIVM een budget per regio beschikbaar voor projecten binnen de algemene infectieziektebestrijding van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst). Projecten kunnen zowel het uitvoeren van een onderzoek zijn als bv het opstellen van een richtlijn of het evalueren van bepaalde werkwijze. De regionaal arts consulent (RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)) en de regionaal epidemiologie consulent (REC) begeleiden dit proces in de regio.