Soms wordt bij een kind een aandoening geconstateerd waarop gescreend wordt met de hielprikscreening, maar die niet via deze screening is opgespoord. Om erachter te komen waardoor deze aandoening niet via de hielprikscreening aan het licht is gekomen, is een protocol 'mogelijk gemist kind' opgesteld.