Werkwijze voor het voorkomen van en het omgaan met incidenten en calamiteiten (samen risico’s genoemd) in het vernieuwde bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Het risicomanagementsysteem (RMS risicomanagementsysteem (risicomanagementsysteem)) van het bevolkingsonderzoek is het geheel aan daadkrachtige maatregelen om ervoor te zorgen dat het bevolkingsonderzoek na een risico zo snel mogelijk weer wordt uitgevoerd zoals bedoeld of dat risico’s (die te voorzien zijn) gemitigeerd of voorkomen worden. Het systeem geeft handvatten om met risico’s om te gaan (risicomanagement).