Onderzoek naar de wenselijkheid en uitvoerbaarheid van diverse groen-  en communicatieve maatregelen.