Veel regionale en lokale netwerken, zorg – en ondersteuningsorganisaties, gemeenten en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en zijn soms zoekende in hoe zij inwoners succesvol kunnen betrekken. Het RIVM deed onderzoek naar wat hiervoor nodig is en geeft organisaties handvatten en voorbeelden uit de praktijk om inwoners tot hun recht te laten komen en hun participatie tot een succes te maken.

De informatie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar inwonerparticipatie bij regionale initiatieven in Nederland en op internationale literatuur. Dit product is onderdeel van de Lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP).