Aanvullende details LUR modellering: overzicht van de controles op validiteit van veehouderijkenmerken die zijn uitgevoerd