Rapportage Statusvalidatie van ELISAEnzyme-Linked Immunosorbent assay en auto-analyzer antilichaamtesten voor diagnostiek van SARSsevere acute respiratory syndrome-CoVcoronavirus-2; overwegingen voor gebruik