In het rapport “Gezondheidseffecten van windturbinegeluid; Analyse van RIVM-rapporten” door Dick Bijl, worden RIVM- en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-rapporten/publicaties geëvalueerd die verschenen tussen 2009 en 2021. De analyse werd gedaan in opdracht van en gefinancierd door WIND WIKI (via crowdfunding), een organisatie in Nederland. Het doel van Bijl’s analyse is om de wetenschappelijke waarde en methodologische kwaliteit van de RIVM (en GGD) rapporten over gezondheidsaspecten van windturbines te beoordelen.