Hoeveel van de mensen met corona-gerelateerde klachten laten zich testen, en zo niet, welke redenen geven ze daarvoor? In deze notitite (d.d. 15 januari 2021) een vergelijking tussen inzichten uit Ronde 3 (mei 2020) en Ronde 8 (november 2020) van het vragenlijstonderzoek van RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en GGD'en. Daarnaast suggesties voor communicatie en beleid.