Deze referentiecijfers bevatten de resultaten van de surveillance van de module Postoperatieve wondinfecties over de periode 2014 tot en met 2018.