In dit regelement worden rollen en verantwoordelijkheden van diverse, bij het GLI-register betrokken, partijenĀ vastgelegd.