Een BOP Beleidsgeoriƫnteerd Onderzoeksprogramma (Beleidsgeoriƫnteerd Onderzoeksprogramma) II (Beleidsgeorienteerd Onderzoeksprogramma Particulate Matter, tweede fase) rapport geleverd door TNO over een meetcampagne in Rotterdam gericht op het bepalen van de bijdrage van regionale en stedelijke bronnen aan fijn stof concentraties in stedelijk gebied.