Registratieformulier prevalentieonderzoek - met symptomen - SNIV Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen) november 2021