Circulaire economie is een van de thema's binnen het Strategisch Programma RIVM. Er zijn zes projectenuitgevoerd: drie over de cyclus van ontwerp, gebruik en afvalfase, en drie over de keuze voor een systeembenadering. Daarnaast is ingezet op overkoepelende kennis en inzichten. Dit resulteerde in 4 onderzoekslijnen: veilig en duurzaam ontwerpen, circulaire consumptie, schone recycling, en monitoring en scenario's. Uit zowel de projecten als de overkoepelende onderzoekslijnen blijkt hoe omvattend en ingrijpend het is om een circulaire economie te realiseren. Dit document beschrijft de resultaten van de projecten.

Gerelateerde onderwerpen


  • Circulaire economie

    Wereldwijd gebruiken we steeds meer producten. Denk daarbij aan kleding, eten, elektrische apparaten en auto's. De aarde kan dit op een gegeven moment niet meer aan. Daarom gaat Nederland toewerken naar een circulaire economie: een wereld waarin we zo zoveel mogelijk hergebruiken en zo weinig mogelijk weggooien. We gaan dan zo zuinig en slim mogelijk om met grondstoffen. Dit zijn de materialen en stoffen om deze producten te maken.