Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&MMinisterie van Infrastructuur & Milieu) het onderzoek van de Vrije Universiteit (VUVrije Universiteit) naar GenX en PFOAperfluoro octanoic acid op gras en bladeren in de omgeving van de Chemours als onafhankelijke partij geƫvalueerd (second opinion). In deze brief staan de bevindingen van RIVM.