Het RIVM heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M Ministerie van Infrastructuur & Milieu (Ministerie van Infrastructuur & Milieu)) het onderzoek van de Vrije Universiteit (VU Vrije Universiteit (Vrije Universiteit)) naar GenX en PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) op gras en bladeren in de omgeving van de Chemours als onafhankelijke partij geëvalueerd (second opinion). In deze brief staan de bevindingen van RIVM.