Het RIVM beoordeelt momenteel in opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna de inspectie) de technische dossiers van bekkenbodemmatjes. Bekkenbodemmatjes zijn implantaten die gebruikt worden bij de behandeling van verzakkingen van organen in het bekkenbodemgebied. Bekkenbodemmatjes kunnen op verschillende manieren geplaatst worden: via de buik (transabdominaal) en via de vagina (transvaginaal). Het RIVM heeft de dossierbeoordeling afgerond van twee transvaginale bekkenbodemmatjes die op 1 november 2019 nog in Nederland op de markt waren. De gevonden tekortkomingen in deze twee dossiers zijn dusdanig ernstig, dat het RIVM heeft besloten de resultaten, vooruitlopend op de volledige analyse van de dossiers van alle geselecteerde bekkenbodemmatjes, met de inspectie te delen. In dit document wordt een samenvatting van de gevonden tekortkomingen beschreven.