RIVM heeft de veiligheid van dertien potentiële polair aprotische oplosmiddelen verkend.