Een uitgebreid overzicht van alle Natura 2000 gebieden is te vinden in dit Excel bestand