In dit zip-bestand bevinden zich de concentratiegegevens van zwaveldioxide ( SO2 zwaveldioxide (zwaveldioxide)) behorende bij de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)/ GDN Grootschalige Depositiekaarten Nederland (Grootschalige Depositiekaarten Nederland)-rapportage 2015. Tevens zijn een aantal bestanden opgenomen met additionele informatie.