Deze factsheet toont een overzicht van reeds beschikbare cijfers en initiatieven over e-health van vóór de COVID-19 pandemie en de eerste inzichten van tijdens de pandemie. Voor de factsheet is gebruik gemaakt van reeds beschikbare data zoals van Vektis en CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek). Tot slot is dankbaar gebruikt gemaakt van recent verworven inzichten in e-healthgebruik door de Patiëntenfederatie, het Nivel, Pharos, Utrechtzorg, Twiin, VIPP en MedMij. Deze factsheet voorziet hiermee in data die aanvullend is op data die de e-healthmonitor van Nictiz Nationaal ICT instituut in de Zorg (Nationaal ICT instituut in de Zorg) en Nivel in 2019 presenteerde.