Oneigenlijk gebruik methylfenidaat. Rioolwateronderzoek naar hoeveelheden ritalinezuur in drie grote steden.

zie ook Pharmaceutisch Weekblad (artikelen toegankelijk via abonnement)

Gerelateerde onderwerpen


  • Rioolwateronderzoek

    Rioolwater kan een graadmeter voor de gezondheid in Nederland zijn. Veel ziekten die bij een groep mensen voorkomen, zijn in het rioolwater te zien. Dit kan gaan om besmettelijke ziekten zoals COVID-19 (corona) of niet-besmettelijke ziekten. Ook kunnen we in het rioolwater stoffen vinden die ons meer vertellen over onze leefstijl of leefomgeving. Rioolwateronderzoek is daarom nuttig en belangrijk, zeker in samenhang met andere vormen van onderzoek voor de volksgezondheid.