Rioolwater kan een graadmeter voor de gezondheid in Nederland zijn. Veel ziekten die bij een groep mensen voorkomen, zijn in het rioolwater te zien. Dit kan gaan om besmettelijke ziekten zoals COVID-19 (corona) of niet-besmettelijke ziekten. Ook kunnen we in het rioolwater stoffen vinden die ons meer vertellen over onze leefstijl of leefomgeving. Rioolwateronderzoek is daarom nuttig en belangrijk, zeker in samenhang met andere vormen van onderzoek voor de volksgezondheid. 

Lees meer: Rioolwateronderzoek,  hoe en waarom? 

COVID-19

Met rioolwateronderzoek blijven we zicht houden op het coronavirus (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2). Bekijk hier de meest recente metingen per rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Lees meer over COVID-19 in rioolwateronderzoek

Mpox

Mpox, ook wel apenpokken genoemd, is een virusinfectie die oorspronkelijk vooral in West- en Midden-Afrika voorkwam. Sinds het voorjaar van 2022 verspreidt de ziekte zich ook in andere delen van de wereld. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) van het virus ook te vinden is in het rioolwater. 

Lees meer over mpox in rioolwateronderzoek

Polio

Polio is een besmettelijke ziekte. Wereldwijd loopt een initiatief om polio de wereld uit te helpen. Onderzoek van rioolwater is een goede manier om het virus vroeg op te sporen.

Lees meer over polio in rioolwateronderzoek

Antibioticaresistente bacteriën

Bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica komen steeds vaker voor. In het rioolwater zijn deze gevaarlijke bacteriën goed op te sporen. 

Lees meer over antibioticaresistene bacteriën in rioolwateronderzoek

Medicijnresten

Rioolwateronderzoek kan een goed beeld geven van medicijngebruik onder de bevolking én van de illegale markt in medicijnen. Ook is met rioolwater na te gaan hoeveel medicijnresten in het milieu terechtkomen.

Lees meer over medicijnresten in rioolwateronderzoek

Drugs

Van november 2023 tot november 2024 doet RIVM samen met het Trimbos-instituut onderzoek naar drugs in het riool. Het gaat om een nationale proef, waarbij metingen worden gedaan naar vijf soorten drugs: cocaïne, crystal meth, ecstasy, speed en (nieuwe) designerdrugs. 

Lees meer over drugs in rioolwateronderzoek

Toekomstige mogelijkheden voor rioolwateronderzoek

Het rioolwateronderzoek biedt vele mogelijkheden voor opsporen van ziekten en stoffen. Het RIVM zoekt momenteel uit, samen met het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de waterschappen, of het rioolwateronderzoek in de toekomst verder wordt uitgebreid.

Lees meer over toekomstige mogelijkheden voor rioolwateronderzoek