Rioolwater kan een graadmeter voor de gezondheid in Nederland zijn. Veel ziekten die bij een groep mensen voorkomen, zijn in het rioolwater te zien. Dit kan gaan om besmettelijke ziekten zoals COVID-19 (corona) of niet-besmettelijke ziekten zoals diabetes.  Ook kunnen we in het rioolwater stoffen vinden die ons meer vertellen over onze leefstijl of leefomgeving. Rioolwateronderzoek is daarom nuttig en belangrijk, zeker in samenhang met andere vormen van onderzoek voor de volksgezondheid. 

Lees meer: Rioolwateronderzoek,  hoe en waarom? 

COVID-19

Eén van de manieren om de verspreiding van het coronavirus (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus)-2) te volgen is door virusdeeltjes in het rioolwater te meten. Bekijk hier de meest recente metingen per rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Monkeypox

Monkeypox virus - Apenpokkenvirus

Monkeypox, ook wel apenpokken genoemd, is een virusinfectie die oorspronkelijk vooral in West- en Midden-Afrika voorkwam. Sinds het voorjaar van 2022 verspreidt de ziekte zich ook in andere delen van de wereld. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid) van het virus ook te vinden is in het rioolwater. 

Polio

baby

Polio is een besmettelijke ziekte. Wereldwijd loopt een initiatief om polio de wereld uit te helpen. Onderzoek van rioolwater is een goede manier om het virus vroeg op te sporen.

Antibioticaresistentie

pillendoosjes

Bacteriën die ongevoelig zijn voor antibiotica komen steeds vaker voor. In het rioolwater zijn deze gevaarlijke bacteriën goed op te sporen. 

Medicijnresten

Rioolwateronderzoek kan een goed beeld geven van medicijngebruik onder de bevolking én van de illegale markt in medicijnen. Ook is met rioolwater na te gaan hoeveel medicijnresten in het milieu terechtkomen.

Toekomstige mogelijkheden voor rioolwateronderzoek

Rioolwateronderzoek

Het rioolwateronderzoek biedt vele mogelijkheden voor opsporen van ziekten en stoffen. Het RIVM zoekt momenteel uit, samen met het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) en de waterschappen, of het rioolwateronderzoek in de toekomst verder wordt uitgebreid.