Mensen die ’s nachts werken, hebben een ander dag-nachtritme. Zij zijn actief als het volgens hun bioritme tijd is om te slapen. Hierdoor kunnen gezondheidsklachten ontstaan. Er gaan veel suggesties en adviezen rond om nachtwerk goed en gezond te doen, maar ze zijn lang niet allemaal wetenschappelijk bewezen. De verschillende suggesties zijn gebundeld en voorgelegd aan experts. De suggesties waarvan de meeste experts een positief effect verwachten, staan in deze folder. 

Met dank aan de geraadpleegde experts:
Prof. A.J. van der Beek
Dr. A. van Drongelen
Prof. M.P. Gerkema
Dr. M.C.M. Gordijn
Prof. G.T.J. van der Horst
Prof. C.T.J Hulshof
Prof. A. Kalsbeek
Dr. S. Kooijman
Prof. K.I. Proper
Drs. K.J. van Rijn
Prof. T. Smid

Gerelateerde onderwerpen


  • Nachtwerk

    Onze werktijden veranderen. We werken steeds minder volgens standaard werktijden (8.00- 18.00 uur). Dit komt onder andere door de globalisering en technologische vooruitgang. Maar ook door de verruiming van de winkeltijdenwet in 1996 en het feit dat we steeds meer online winkelen. De verwachting is dat deze trends de komende decennia nog verder toenemen (zie pagina VTV2018).