Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid)) is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid)) gevraagd om een verdiepende themastudie uit te voeren naar de relatie tussen extremisme en de nationale veiligheid.

Gerelateerde onderwerpen


  • Nationale Veiligheid

    Van overstroming tot terrorisme en van een grieppandemie tot een cyberaanval. Nationale veiligheid gaat over alle opzettelijke en niet-opzettelijke risico’s en dreigingen die kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting in Nederland.