Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV Analistennetwerk Nationale Veiligheid (Analistennetwerk Nationale Veiligheid )) is door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid)) gevraagd om een verkenning uit te voeren naar de relatie tussen georganiseerde criminaliteit en de nationale veiligheid. Binnen deze rapportage wordt in het bijzonder onderzocht via welke weg criminele activiteiten de nationale veiligheid mogelijk kunnen raken. 

Gerelateerde onderwerpen


  • Nationale Veiligheid

    Nationale veiligheid gaat over alle opzettelijke en niet-opzettelijke risico’s en dreigingen die kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting in Nederland. Van overstroming tot terrorisme en van een grieppandemie tot een cyberaanval. Nederland bereidt zich op verschillende manieren voor om deze dreigingen of risico’s voor onze maatschappij zoveel mogelijk te beperken.