Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2001; 20-4.