Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2004; 23-5, 111-113