Tijdschrift voor Hygiëne en Infectiepreventie 2005; 24-1