De TU Technische Universiteit (Technische Universiteit) Delft heeft in opdracht van het RIVM metingen uitgevoerd aan een serie gesteriliseerde adembeschermingsmaskers type FFP. Hierbij is gekeken naar effecten van sterilisatie door middel van stoomsterilisatie bij 121 °C gedurende 15 minuten of waterstofperoxide voor hergebruik (herverwerking). In een database zijn voor elke combinatie van type masker, type proces en aantal malen herverwerking gegevens opgeslagen over de filtereffectiviteit en de fitwaarde (deze geeft aan hoe goed een masker aansluit op het gezicht van de testpersoon). In de notitie ‘Toelichting interpretatie meetgegevens FFP maskers’ is meer informatie te vinden over de interpretatie van de gegevens, de beperkingen van het onderzoek en voorwaarden voor het gebruik van gesteriliseerde adembeschermingsmaskers.