Toestemmingsformulier C (voor ouders/verzorgers van deelnemers jonger dan 16 jaar)