De toolkit lood in de bodem is ontwikkeld als onderdeel van een onderzoek naar de effectiviteit van gebruiksadviezen bij diffuus lood in de bodem. Dit onderzoek is uitgevoerd in de gemeente Zaanstad. De vragenlijst voor onderzoek naar de effectiviteit van de communicatie over lood in de bodem is ook te gebruiken door andere gemeenten. 

Gerelateerde onderwerpen


  • Bodem

    Hoe houden we de bodem gezond, nu en in de toekomst? De Nederlandse bodem wordt steeds intensiever benut, boven- en ondergronds. Daarnaast hebben we te maken met diverse maatschappelijke opgaven. Klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, achteruitgang van de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit, duurzame voedselproductie en verontreinigende stoffen stellen hoge eisen aan het beheer van onze bodem. Het RIVM ondersteunt bij deze opgaven met informatie over de leefomgeving.